Podmienky

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES

Toto vyhlásenie môžeme priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám
odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Aktuálna verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 17. februára 2021.
Aby sme návštevníkom umožnili plnohodnotné prehliadanie našich stránok a ponúkli
atraktívny obsah, používame rôzne súbory cookies a technológie sledovania.

Aké cookies spracovávame?
Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené
prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej
webovej stránke.
Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia, prípadne čítať v nich
uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej
stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term
cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania
webovej stránky.
Na aké účely využívame cookies?
Súbory cookie používame na množstvo účelov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich
predvolieb bezpečného vyhľadávania, výber relevantných reklám, sledovanie počtu
návštevníkov stránok, zjednodušenie registrácie do našich služieb, ochranu vašich dát alebo
na zapamätanie vašich nastavení.
Vo všeobecnosti možno cookies rozdeliť podľa účelu do 4 kategórií:
▪ Nevyhnutné
▪ Funkčné
▪ Analytické
▪ Reklamné
Nevyhnutné cookies vám umožňujú všeobecné používanie webových stránok a používanie
základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies
o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely, ani si
nepamätajú vašu históriu prehliadania Internetu.
S pomocou nevyhnutných cookies:
▪ zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite
▪ zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade,
že by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali, atď.
Bez ich využívania nevieme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.
Funkčné cookies - slúžia k poskytovaniu služieb alebo na zapamätanie si nastavení s cieľom
zaistenia maximálneho komfortu pri používaní webových stránok.
S pomocou funkčných cookies:
▪ si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad preferovaný jazyk
▪ si pamätáme, či ste už dali nejaký súhlas alebo nesúhlas, napr. potvrdili Cookies
Policy (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát)
▪ vám môžeme ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácií
▪ predvyplníme vaše údaje vo formulároch, atď.
Analytické cookies - zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky,
napr. ktoré stránky navštevujete, či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch.
Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu
totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia na to, aby sme vedeli akú
máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a
informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé.
S pomocou analytických cookies:
▪ získavame štatistické údaje o tom, ako používate naše webové stránky
▪ môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať
▪ testujeme rôzne koncepcie našich webových stránok pre zlepšenie vašej
používateľskej skúsenosti, atď.
Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na naše vlastné
technické a marketingové účely.
Reklamné cookies - umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových
stránkach na základe sledovania Vášho správania a vyhľadávania na Internete, a to vďaka
identifikácii v nastavení Vášho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu
osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača.
Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy. Údaje
z týchto cookies získavajú priamo prevádzkovatelia reklamných systémov a naša strana
k nim nemá prístup.
S pomocou reklamných cookies:
▪ vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej
návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok, ktorá by vás
mohla zaujímať.
▪ môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve tretím stranám, ktoré vám potom budú
zobrazovať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať, atď.
Ako si skontrolujete nastavenie cookies?
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite
na stránke allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom
počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V
takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality
manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcionality nebudú fungovať.
Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.
Návody na vymazanie alebo blokovanie Cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch:
▪ Internet Explorer ™ http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-orallow-cookies
▪ Safari™ http://www.apple.com/
▪ Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
▪ Mozilla Firefox™ http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
▪ GoogleChrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo
vašom internetovom prehliadači alebo u jeho výrobcu o pokynoch ohľadne zamedzovania a
vymazávania cookies.
Užitočné linky
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google
Zásady používania osobných údajov spoločnosti Facebook
Viac podrobnejších informácií o súboroch cookies nájdete na stránkach
www.allaboutcookies.org, http://www.whatarecookies.com/